Generelt om Grønland og Nuuk

Informationen på disse sider omhandler primært Nuuk, da størstedelen af de stillinger, der er i Grønlands Selvstyre, geografisk er placeret her.

Se den geografiske placering samt mere om de 17 andre byer i Grønland 

Nuuk ligger på Grønlands vestkyst og er en åbentvandsby, hvilket vil sige, at der kan sejles til byen året rundt. Det betyder samtidig, at her er gode muligheder for fiskeri året rundt.

Nuuk ligger syd for polarcirklen, så om sommeren er her lyst døgnet rundt. Om vinteren er her ca. 4-5 timers dagslys, til gengæld har vi masser af nordlys. Der må ikke holdes slædehunde i Nuuk. Grunden til det er, at vi i Nuuk ligger for sydligt til at kunne tilbyde de rette klimatiske betingelser for slædehundekørsel. Til det skal man nord for polarcirklen. Andre hunderacer har vi mange af. De må til gengæld ikke være nord for polarcirklen. Man vil ikke risikere, at slædehunderacen bliver blandet med andre racer, for det vil svække deres evne til at kunne modstå de kolde temperaturer og de forhold, de lever under.

Domkirken i Nuuk