TNI 18 elever

Hvem er TNI-18 uddannelsen for?
For at blive optaget på TNI-18 uddannelsen kræves en gymnasial uddannelse.
Studenter med en HHX-eksamen har direkte adgang til de merkantile specialer.

Uddannelsens opbygning
TNI-18 er et 18 ugers grundforløb for studenter, der er adgangsgivende til et 2 års erhvervsfagligt specialeforløb inden for butik, kontor, handel eller finans.

Efter det 18 ugers grundforløb, har eleven brug for en elevplads til sit specialeforløb, som tager 2-år.

Skoleopholdene består af obligatoriske fag som Erhvervsøkonomi, Salg og service, IT og arbejdsmarkedsintroduktion. Herudover indgår der områdefag som Globalisering og Iværksætter.

Lønvilkår for TNI-18 elever
TNI-18 elever ved Grønlands Selvstyres Centraladministration er ansat under overenskomsten for lærlinge og elever (21. marts 2013) og starter på en anciennitet som 3. og 4 års elever alt efter hvor langt de er i forløbet.

Der betales elevløn både under skole- og praktikophold