Islands regering har udgivet og offentliggjort rapporten ”Island og Grønland i det nye Arktis”

Den islandske udenrigsminister Gudlaugur T. Tórdarson har nedsat en islandsk arbejdsgruppe el. ’Grønlandskomite’, som skulle komme med anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Island og Grønland. Arbejdsgruppen skulle også se på det nuværende bilaterale samarbejde.

Arbejdsgruppen har i løbet af 2019 og 2020 afholdt en lang række møder med interessenter i både Island og Grønland.

Rapporten er bestilt af det islandske udenrigsministerium og det er således en islandsk rapport med islandske perspektiver, og rapportens anbefalingerne er arbejdsgruppens alene, hvorfor der endnu ikke er truffet nogen politisk beslutninger om disse. Rapporten henviser til at den kan anvendes som en guide eller eksempel på områder der kan samarbejdes omkring.

Begge lande har diplomatiske repræsentationer i Nuuk og Reykjavik, og udover det generelle politiske samarbejde er der en stigende økonomisk vækst og forbindelser til hinanden.

Udover overordnede sektorer som handel, sundhed, fiskeri, infrastruktur, råstofområdet, energi, luftrummet, turisme og Arktis relateret emner generelt, er der en særlig fokus på Østgrønland, da det er Islands nærmeste nabo og i mange år har de haft særlige forbindelse dertil.

Rapporten indeholder i alt 100 konkrete anbefalinger, hvoraf 10 er prioriteret anbefalinger, som er både formaliseret politiske aftaler som praktiske anbefalinger.

Rapporten er blevet oversat fra islandsk til engelsk og er på i alt 272 sider.

Læs rapporten her eller sammenfatningen af rapporten her.