Grønlandsfonden

Legater fra Grønlandsfonden

Bestyrelsen for Grønlandsfonden efterlyser ansøgninger til legater fra fonden i 2021. Grønlandsfonden har til formål at styrke kontakten mellem Grønland og Island. Fonden yder støtte til studieture, studieophold, kunstudstillinger, idrætsevents og andre formål inden for kultur, uddannelse og forskning, der bridrager til øget kontakt mellem Grønland og Island.

Ansøgninger om støtte til projekter, der opfylder ovennævnte kriterier, efterlyses. Fondens samlede bevillinger udgør ca. 147.000 DKK (3 millioner islandske kroner i 2021).

Ansøgninger mærket Grønlandsfondens bestyrelse sendes til Undervisnings-, forsknings-, og kulturministeriet, Sölvhólsgata 4, IS-101 Reykjavik, eller via e-mail til mrn@mrn.is senest onsdag den 14. april 2021.

Ansøgere skal benytte fondens ansøgningsskema. Nærmere oplysninger om fonden og ansøgningsskemaet findes på Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriets hjemmeside.