Beskrivelse af Repræsentationen

Grønlands Repræsentation i Reykjavík åbnede i oktober 2018, med formålet om at sikre en tættere videre udviklingen af det gode naboskab mellem Grønland og Island, igennem bl.a. styrkede handelsmæssige, kulturelle og økonomiske samarbejde.
Fællesskabet sammen med Island har gennem de seneste år blevet styrket væsentligt, og nye mulige samarbejdsområder er blevet identificeret. Konkret politisk samarbejde i Vestnorden Råd og i Nordisk Ministerråd er veletableret, hvor Repræsentationens tilstedeværelse har været yderst relevant. Repræsentationen deltager i og medarrangerer løbende møder på de identificerede prioriterede samarbejdsområder herunder særligt indenfor fiskeri, sundhed, turisme, handel, luftfart og veterinærområdet.

Repræsentationen yder ligeledes rådighed for service for samtlige departementer.
Repræsentationen består på nuværende tidspunkt af en udsendt Repræsentationschef og en lokal ansat sekretær, samt en praktikant.
Denne hjemmeside giver general information om Grønland, og de grønlandske-islandske samarbejder, og giver henvisninger til en række nyttige informationer.