Grønlands Repræsentation i Reykjavík

Grønlands Repræsentation i Reykjavík blev officielt indviet den 20. oktober 2018.

Åbningen af den fjerde grønlandske diplomatisk mission blev truffet ved Inatsisartuts forårssamling i 2017 om etablering af en grønlandsk repræsentation på Island, for at sikre udviklingen af det gode naboskab og har til opgave at opbygge en ny funktion, som bl.a. vil styrke de handelsmæssige og økonomiske relationer mellem Grønland og Island.

Med undertegnelsen af fælleserklæringen mellem Island og Grønland i november 2013, er det bilaterale samarbejde med Island gennem de seneste år blevet styrket væsentligt og mulige samarbejdsområder er blevet identificeret og konkret samarbejde i Vestnorden og i Nordisk Råd og Ministerråd. Der afholdes årlige implementeringsmøder som opfølgning og med henblik på udmøntning af de identificerede prioriterede samarbejdsområder i erklæringen herunder øget samarbejde indenfor fiskeri, sundhed, turisme, handel, luftfart og veterinærområdet. Hertil vil repræsentationen yde service for samtlige departementer.

Repræsentationen består på nuværende tidspunkt af en udsendt Repræsentationschef og en lokal ansat sekretær.

Repræsentationschef Jacob Isbosethsen, jsis@nanoq.gl
Tlf. nr.: (+354) 6655610

Sekretær Birta Jóhannesdóttir, birj@nanoq.gl
Tlf. nr.: (+354) 7756321