Indførsel af dyr

Der skal tilladelse til indførsel af dyr til Grønland.

Vejledende retningslinier for indførsel af dyr og vegetabiier til Grønland

Anmodning om tilladelse til indførsel af dyr skal gives til Grønlands Repræsentation i god tid før udrejsen.

Med anmodningen skal følge alle de fornødne attester, se særskilte faneblade for hver dyregruppe. Manglende attester og andre papirer kan forlænge og besværliggøre sagsbehandlingen, til gene for alle parter.

Vær opmærksom på, at Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret samt attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen. Manglende indførselstilladelse kan medføre, at et medbragt dyr kan blive afvist ved afrejsen.

Borgerportal i Grønland.

Der henvises i øvrigt til den grønlandske borgerportal Sullissivik, hvor du kan se hvilke regler, der er tilknyttet din hjemkommune vedrørende dyrehold.