PraktikVed Grønlands Repræsentation i Bruxelles har du som studerende mulighed for at komme på et studierelevant praktikophold i 6 måneder i perioderne 1. februar til 31. juli eller 1. september til 31 . januar. Opholdet vil blive tilrettelagt, så der kan ske meritoverførelsel, hvis praktikantens studiested tillader det.

Det er Repræsentationens overordnede opgave at varetage Grønlands interesser i EU. Grønland er ikke medlem af EU, men er tilknyttet OLT associeringen (Oversøiske Lande og Territorier). Grønland har også en række aftaler som regelmæssigt skal evalueres og forhandles med EU, så som partnerskabsaftalen og fiskeriaftalen.

Vi tilbyder en mulighed for at studerende kan bruge deres faglige viden på praktiske forhold. Den studerende får mulighed for at lave en række interessante projekter og opgaver, det kan både være planlagte projekter eller opgaver, men de kan også komme ad hoc. Under praktikken vil der være mulighed for at den studerende kan præge det endelige produkt som Repræsentationen producerer.

De områder som som de studerende primært beskæftiger sig med er: OLT samarbejdet og de opgaver der er i forbindelse med det samarbejde, Grønlands fiskeriaftale med EU og Partnerskabsaftalen mellem Grønland og EU. Dertil kommer de mange ad hoc opgaver som opstår i løbet af praktikperioden.

Vi leder i øjeblikket efter en praktikant, du kan læse mere om dette her.