Praktik

Ved Grønlands Repræsentation i Bruxelles har du som studerende mulighed for at komme på et studierelevant praktikophold i 6 måneder i perioderne 1. februar til 31. juli eller 1. september til 31 . januar. Opholdet vil blive tilrettelagt, så der kan ske meritoverførelsel, hvis praktikantens studiested tillader det.

Det er Repræsentationens overordnede opgave at varetage Grønlands interesser i EU. Grønland er ikke medlem af EU, men er tilknyttet OLT associeringen (Oversøiske Lande og Territorier). Grønland har også en række aftaler som regelmæssigt skal evalueres og forhandles med EU, så som partnerskabsaftalen og fiskeriaftalen.

Vi tilbyder en mulighed for at studerende kan bruge deres faglige viden på praktiske forhold. Den studerende får mulighed for at lave en række interessante projekter og opgaver, det kan både være planlagte projekter eller opgaver, men de kan også komme ad hoc. Under praktikken vil der være mulighed for at den studerende kan præge det endelige produkt som Repræsentationen producerer.

De områder som som de studerende primært beskæftiger sig med er: OLT samarbejdet og de opgaver der er i forbindelse med det samarbejde, Grønlands fiskeriaftale med EU og Partnerskabsaftalen mellem Grønland og EU. Dertil kommer de mange ad hoc opgaver som opstår i løbet af praktikperioden.

Genopslag trukket tilbage

Grønlands Repræsentation til EU i Bruxelles har trukket genopslag til praktikantstilling for foråret 2019 tilbage, da der på beklageligvis er sket en fejl. Repræsentationen har modtaget ansøgninger indenfor den oprindelige tidsfrist for ansøgninger som var sat til den 12. oktober 2018. 

Det skal bemærkes, at der stadigvæk er mulighed for at sende en praktikantansøgning til Grønlands Repræsentation i Washington DC, hvor fristen for ansøgninger er sat til den 20. november 2018.

Link til opslaget kan findes her: 

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Groenlands-repraesentation-Washington