OLT ministermøde

Det årlige ministermøde er den højeste myndighed i OCTA og ledes af formanden for OCTA. På dette niveau repræsenteres oversøiske lande og territorier af deres regeringsleder eller den minister, der er ansvarlig for OLT-forhold. Ministermøderne godkender politikker og budgetposter. Ministermødet vælger formanden for OCTA samt OCTAs forretningsudvalg. I december 2013 oprettedes et formandsudvalg, som har tre medlemmer.

Ministermødet afstikker den generelle visioner, strategi- og handlingsplan, der er fastlagt i de Politiske og Administrative Beslutninger, en køreplan, herunder en årlig arbejdsplan. Den årlige arbejdsplan definerer aktiviteter, som skal implementeres af OCTAs Tekniske Serviceteam.