Samarbejdsområder mellem EU og OCTA

OCTA og EU har i flere tilfælde indledt dialog i overensstemmelse med OLT-associeringsafgørelsen.

Et OCT-EU forum for dialog mødes årligt efter OCT ministermødet for at samle OCT-myndigheder, repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemmer af Europa-Parlamentet, repræsentanter for EIB og repræsentanter for Regioner i den Yderste Periferi inviteres ligeledes til at overvære forummet. Forummet afholdes hvert andet år i et oversøisk land og territorium og hvert andet år i Bruxelles og ledes af Kommissionen.

Kommissionen, de oversøiske lande og territorier og medlemsstater afholder trilaterale samråd i Bruxelles med jævne mellemrum. Disse samråd skal arrangeres mindst fire gange om året på Kommissionens initiativ eller efter opfordring fra de oversøiske lande og territorier og medlemsstaterne. Ved samrådene opdateres parterne om den nuværende situation for deres partnerskaber på territorialt, regionalt og globalt niveau.

Efter aftale med de oversøiske lande og territorier, medlemsstaterne og Kommissionen etableres partnerskabs-arbejdsgrupper, der handler som rådgivende kapacitet, for at følge implementeringen af sammenslutningen på et mere teknisk niveau. Disse partnerskabs-arbejdsgrupper kan indkaldes efter anmodning fra Kommissionen, en medlemsstat eller et oversøisk land og territorium. De sørger for tekniske diskussioner om forhold, der er af særlig betydning for de oversøiske lande og territorier og medlemsstaterne, og færdiggør det arbejde, som foretages i OCT-EU forummet og/eller i de trilaterale samråd.

Der er etableret mange arbejdsgrupper under partnerskabet, som arbejder med:

  • miljø, naturkatastrofer og klimaforandring
  • vedvarende energi
  • regional integration
  • oprindelsesregler og handel
  • finansielle ydelser
  • forskning og uddannelse

Grønland er involveret i alle diskussioner, men har især været involveret i en miljø-arbejdsgruppe på grund af de åbenbare konsekvenser af klimaforandringer i Arktis. Arbejdet med miljømæssige emner fortsætter og udvides.