Oversøiske Lande og Territorier

Group photo

OLT-associeringsafgørelsen

Den nuværende OLT-associeringsaftale dækker perioden fra 2014 til 2020 og støtter et gensidigt partnerskab med Unionen – med henblik på at opnå bæredygtig udvikling i oversøiske lande og territorier. Det understreges, at oversøiske lande og territorier hører med til den "europæiske familie". I denne henseende skal sammenslutningen søge at forbedre af oversøiske lande og territoriers konkurrenceevne, styrke deres robusthed, reducere deres økonomiske og miljømæssige sårbarhed og fremme samarbejde mellem dem og deres partnere.

Sammenslutningens institutionaliserede rammer anfører, at Unionen, oversøiske lande og territorier og medlemsstater, hvortil OLT'erne er knyttet, regelmæssigt skal tage del i en omfattende politisk dialog. Instrumenter til bidrag til bæredygtig udvikling af OLT'erne, herunder økonomiske ressourcer og teknisk assistance rettet mod at styrke de oversøiske lande og territoriers evner til at formulere og implementere strategiske og lovgivningsmæssige rammer. Endelig er OLT'er berettigede til deltagelse i finansiering fra EU-programmer. Den 11. Europæiske Udviklingsfond tildeler EUR 364,5 millioner til oversøiske lande og territorier. Der ydes et beløb på EUR 100 millioner fra Den Europæiske Investeringsbanks egne ressourcer i overensstemmelse med dens regler og procedurer.