Veterinæraftale

En Rådsafgørelse fra 2011 lyder: "om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedurer for hygiejnekontrol af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland"

Afgørelsen regulerer regler og procedurer for anvendelse af hygiejnekontrol af fiskeriprodukter, der stammer fra Grønland eller som er indført til Grønland fra tredjelande og dernæst eksporteret til Den Europæiske Union.

I juni 2014 landedes den første sending grønlandsk helleflynder fra Canada i havnen i Nuuk, og første inspektion kunne starte. I 2014 bemandes inspektionen af de danske fødevaremyndigheder, men fra næste år foretages inspektionerne i Nuuk og Sisimiut af grønlandske myndigheder.