Partnerskabsaftalen

Partnerskabsaftalen 2014-2020

Formålet med Fælleserklæringen i Partnerskabsaftalen er en yderligere styrkelse af relationerne og samarbejdet mellem EU og Grønland på forskellige områder, der strækker sig fra forskning, bæredygtig udvikling, til industri og uddannelse i et langsigtet perspektiv.

Fokusområdet i Partnerskabsaftaleperioden 2014-2020 er uddannelse med det mål at udvikle denne specifikke sektor med hensyn til bæredygtig menneskelig udvikling i globaliseringens tidsalder. Det vejledende beløb er EUR 217 millioner i perioden 2014 til 2020, der skal anvendes til implementering. Det "grønlandske programmeringsdokument" opstiller generelle og specifikke mål og indikatorer, der skal nås inden for perioden.

Det afspejles i den nye Partnerskabsaftale, at forholdet mellem Grønland og EU er gensidigt fordelagtigt.  Desuden er det generelle mål at udvide Grønlands økonomi.