Hensigtserklæring

Hensigtserklæringen om samarbejde på området for råstoffer mellem Den Europæiske Union og Grønland

I 2012 blev der underskrevet en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland på området for råstoffer. Formålet med hensigtserklæringen er at berede vejen for at forstærke dialogen om råstoffer inden for rammerne af partnerskabet mellem Den Europæiske Union og Grønland. Nogle af hovedmålene med samarbejdet tjener til at skabe spredning i Grønlands økonomi, bygge stærkere arbejdsmarkedsforhold, bidrage til Grønlands økonomiske udvikling og sikre en bæredygtig forsyning af råstoffer til EU's industrisektor.