Kimberleyprocessen

I februar 2015 blev Grønland officielt optaget i Kimberleyprocessen via sin associering med EU.

Rådets beslutning gør det muligt for Grønland at deltage i Kimberleyprocessens certificeringsordning om uslebne diamanter via sit samarbejde med Den Europæiske Union. Dette under forudsætning af, at al import og eksport af uslebne diamanter verificeres og certificeret af EU-myndigheder til eksport.

Handel med uslebne diamanter i Grønland skal derfor foregå i overensstemmelse med EU's regler. Specifikt må Grønland kun eksportere uslebne diamanter til andre deltagere i Kimberleyprocessens certificeringsordning, når de er blevet certificeret af en EU-myndighed. Import af uslebne diamanter i Grønland skal også verificeres af EU-myndigheder. For at tillade international handel med uslebne diamanter i Grønland i overensstemmelse med handelsreglerne i EU skal Grønland forpligte sig til at indarbejde og implementere de relevante bestemmelser i EU-forordningen i national lov i Grønland.

Der er 54 medlemmer af Kimberleyprocessen, hvor EU tæller som en enkelt deltager. Som et oversøisk land og territorium (OLT) er Grønland berettiget til EU-assistance inden for økonomisk og social udvikling, hvorfor Grønland er blevet part i Kimberleyprocessen via sit samarbejde med EU. Medlemskabet betyder faktisk, at Grønland kun kan eksportere uslebne diamanter til andre lande, der deltager i Kimberleyprocessen.

Grønland er det første OLT, der bliver en del af Kimberleyprocessen.

Nedenfor kan du læse om Grønlands deltagelse på Kimberly Processen.