Fælleserklæring mellem EU, Danmark og Grønland

Den Europæiske Kommission, Danmarks regering og Grønlands regering underskrev Fælleserklæringen i marts 2015.

Fælleserklæringen er en politisk erklæring, der fastlægger relationerne mellem EU, Grønland og Danmark. Erklæringen genkalder sig de historiske, politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem parterne og giver en redegørelse for forskellige aspekter ved det nuværende forhold. Erklæringen definerer syv specifikke områder til fortsat og yderligere styrkelse af relationerne og samarbejdet.

Endelig ser Fælleserklæringen frem mod en yderligere styrkelse af relationerne og samarbejdet mellem parterne og tilfører deres fælles relationer et langsigtet perspektiv.