Partnerskabsaftale om fiskeri

Partnerskabsaftale om fiskeri 2013-2015

Siden sin udtræden af EU i 1985 har Grønland haft en fiskeriaftale med EU med fire protokoller, der fastlægger de specifikke vilkår i en given protokolperiode. I 2003 blev der udført en midtvejsevaluering af aftalen med en beslutning om at dele den generelle aftale i to: En fortsat fiskeripartnerskabsaftale på kommercielle vilkår og en partnerskabsaftale.

Den 1. januar 2013 trådte den nye kommercielle fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Grønland i kraft. EU's økonomiske bidrag er EUR 17,8 millioner pr år for fiskerettigheder og kvoter i den grønlandske eksklusive økonomiske zone. Hovedformålet med fiskeripartnerskabsaftalen er at give EU fiskekvoter og at opretholde og styrke forholdet i fiskeriet mellem EU og Grønland.

Protokollen fastsætter fiskerimulighederne for EU-fartøjer, det økonomiske bidrag, kategorier af fiskeriaktiviteter og de vilkår, der gælder for dem. Protokollen dækker en periode på tre år (2013-2015). Protokollen indeholder ligeledes en mulighed for tættere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet via muligheden for at oprette fælles virksomheder, der omfatter selskaber fra begge parter. For at sikre bæredygtigt fiskeri fremmer Aftalen samarbejde på det videnskabelige område.