Den Europæiske Union og Grønland

Joint Declaration

Grønland og Den Europæiske Union har et tæt forhold på grund af de historiske, politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem dem. Forholdet har ændret sig fra at have et udviklingsmæssigt formål til et, der gensidigt er til begge parters fordel og som anerkender hinandens vigtighed. Nedenfor kan du læse Grønlands-traktaten fra 1985, der etablerer dette forhold, og se nærmere på de nuværende fiskeri- og partnerskabsaftaler samt om seminarer om EU og det arktiske område.