Udenrigspolitiske Redegørelser

Udenrigspolitisk Redegørelse giver hvert år et overblik over Selvstyrets udenrigspolitiske aktiviteter.

Naalakkersuisut afgiver hvert år en Udenrigspolitisk Redegørelse til Inatsisartut. Redegørelsen har til hensigt at give en kort præsentation af Naalakkersuisuts udenrigspolitiske og internationale aktiviteter i det forløbne år, og på denne baggrund opridse perspektiverne for den fremtidige indsats.

Strukturen og dispositionen tydeliggør sammenhængen mellem Nalakkersuisuts udenrigspolitiske linje og administrationens ressourceforbrug og resultater.

Del I: Den afsnit handler om Grønlands overordnede udenrigspolitiske samarbejde. Det er oversigt over Grønlands udenrigs og sikkerhedspolitiske, det arktiske, det nordiske og det europæiske samarbejde.

Del II handler om Naalakkersuisuts internationale ressortarbejde, hvor de aktuelle opgaver indenfor hvert departement bliver beskrevet.

Herunder kan du hente de grønlandske og danske versioner af Afdelingen for Udenrigsanliggenders udenrigspolitiske redegørelser.