Tilskud til internationale aktiviteter

Departementet for Udenrigsanliggender administrerer en pulje med det formål at støtte forskellige grønlandske og internationale organisationer, grupper, virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at udvikle projekter, samarbejdsrelationer eller deltage i andre sammenhænge af betydning for Naalakkersuisuts udenrigspolitiske prioriteringer.

Der kan søges om støtte til rejser eller deltagelse ved kurser, seminarer, messer, møder, projekter mv. Ligeledes kan søges støtte til afholdelse af internationale events i Grønland, ligesom presseaktiviteter kan støttes.

Der ydes normalt ikke støtte til dagpenge eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller lignende.

Generelt skal ansøgninger have relevans for Grønlands position i international henseende.

Ansøgningerne skal angive følgende:

  • Kontaktinformationer (Navn, tlf. og adresse)
  • Beskrivelse af aktiviteten/projektet
  • Formålet med aktiviteten/projektet
  • Relation til Naalakkersuisuts udenrigspolitiske prioriteringer (Udenrigspolitiske Strategi)
  • Program og invitation, hvis relevant
  • Specificeret budget
  • Ansøgt beløb

Ansøger skriver rapport til Departementet for Udenrigsanliggender umiddelbart efter pågældende aktivitet indeholdende endeligt regnskab samt beskrivelse af det opnåede. Ansøger skal desuden sende kvitteringer, fakturaer mm. for omkostningerne til aktiviteten/projektet til Departementet for Udenrigsanliggender.

Ansøgere til uddannelsesprojekter skal som minimum være på kandidatniveau. Herudover forbeholder Departementet for Udenrigsanliggender sig ret til at afvise ansøgere på baggrund af konkrete vurderinger samt hvis der allerede er tildelt støtte indenfor det pågældende finanslovsår, for derved at sikre bredest mulig anvendelse af midlerne, ligesom Departementet for Udenrigsanliggender forbeholder sig ret til at bevillige mindre beløb end ansøgt.

Ansøgningsfrist

Departementet for Udenrigsanliggender modtager løbende ansøgninger, og der kan ydes støtte så længe bevillingen rækker.