Rejse til og ophold i Grønland

Der er ikke visumpligt for nordiske statsborgere, der rejser til Grønland. Kommer du fra et land, hvor det kræves visum at rejse til Danmark, skal det påtegnes, hvis du skal videre til Grønland.

Liste over visumpligtige lande 

Grønland og Færøerne er ikke medlem af hverken EU eller Schengen. For ikke-EU-borgere gælder imidlertid, at deres Schengen-visa ikke gælder til Grønland og Færøerne. Et visum til Danmark giver dermed heller ikke automatisk adgang til Grønland og Færøerne. Tilsvarende giver en opholdstilladelse i Grønland ikke en udlænding ret til ophold i Danmark. Grønland og Danmark er adskilte rejseområder.

Udlændinge, der har fået visse typer opholds- og tilbagerejsetilladelser i et andet Schengenland, behøver ikke visum for at kunne indrejse i Danmark. Læs mere om indrejse med opholdstilladelse fra andet Schengenland. Disse opholdstilladelser giver ikke ret til indrejse på Færøerne og i Grønland. 

Ønsker man, at opholde sig i Grønland længere tid eller arbejde i landet skal man søge om opholds- og arbejdstilladelse til beskæftigelse i Grønland.

Pas og visum regler for Rigsfælleskabet

Udlændingestyrelsens hjemmeside om ophold i Grønland

Udefrakommende arbejdskraft