Praktik i Udenrigsanliggender og repræsentationerne i Bruxelles, Washington D.C. og Reykjavik

Information om muligheden for at komme i praktik ved de grønlandske repræsentationer og Afdelingen for Udenrigsanliggender

Studerende har muligheden for at komme på et studierelevant praktikophold hos Departementet for Udenrigsanliggender i Nuuk eller hos repræsentationerne i Bruxelles og Washington D.C.

Opholdet vil blive tilrettelagt, så der kan ske meritoverførsel, hvis praktikantens studiested tillader det. Praktikken har til hovedformål at bidrage til praktikantens uddannelse, og give indsigt i institutionens opgaver og arbejdsgange under vejledning af repræsentationernes ambassadesekretærer.
Vi tilbyder en mulighed for at studerende kan bruge deres faglige viden på praktiske forhold. Den studerende får mulighed for at lave en række interessante projekter og opgaver, det kan både være planlagte projekter eller opgaver, men de kan også komme ad hoc.

Det er et krav, at ansøgerne fortsat er indskrevet på et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet. Indhold og vilkår for de enkelte praktikophold fastsættes af den pågældende repræsentation, og ansøgning skal indgives direkte hertil. Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes et tilskud på 2.500-4.000 kr. om måneden til hjælp til dækning af leveomkostninger. Tilskuddet varierer afhængigt af leveomkostningerne på praktikstedet.

Praktik i Nuuk
Praktikopslag til Departementet for Udenrigsanliggender – Efterår 2020.

Læs mere om praktikbeskrivelsen her.

Praktikperiode: Forår: 1. februar - 31. juli | Efterår: 1. august - 31. januar.

Kontakt AC-Fuldmægtig Kuluk Lyberth kuly@nanoq.gl for spørgsmål om praktik i Nuuk.

Læs mere om Departementet for Udenrigsanliggender her.

Grønlands Repræsentation i Bruxelles
Praktikopslag til Grønlands Repræsentation i Bruxelles – Efterår 2020.

Læs mere om praktikbeskrivelsen her.

Praktikperiode: Forår: 1. februar - 31. juli | Efterår: 1. september - 31. januar.

Kontakt ambassadesekretær Monika Paulli Andersen mopa@nanoq.gl for spørgsmål om praktik i Bruxelles.

Læs mere om repræsentationen her.

Grønlands Repræsentation i Washington D.C.
Praktikopslag til Grønlands Repræsentation i Washington D.C. – Efterår 2020.

Læs mere om praktikbeskrivelsen her.

Praktikperiode: Forår: 1. februar - 31. juli | Efterår: 1. august - 31. januar.

Kontakt ambassadesekretær Catherina Hvistendahl cahv@nanoq.gl for spørgsmål om praktik i Washington.

Læs mere om repræsentationen her.

Grønlands Repræsentation i Reykjavik
Praktikopslag til Grønlands Repræsentation i Reykjavik – Efterår 2020.

Læs mere om praktikbeskrivelsen her.

Praktikperiode: Forår: 1. februar - 31. juli | Efterår: 1. august - 31. januar.

Kontakt sekretær Birta Jóhannesdóttir birj@nanoq.gl for spørgsmål om praktik i Reykjavik.

Læs mere om repræsentationen her.