Organisation

Historik
Der har eksisteret et udenrigskontor i Grønland siden 1994. Siden dengang har Departementet for Udenrigsanliggender udført Naalakkersuisuts politik på området. I 2004 medførte den stigende udenrigspolitiske interesse et ønske om en opgradering af udenrigstjenesten, hvorfor udenrigstjenesten pr. 1. januar 2004 fik navnet 'Udenrigsdirektoratet'. Det var det daværende Landsstyres ønske, med den ny betegnelse, at signalere at udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål tillagdes samme vægt og betydning som Hjemmestyrets øvrige ressortområder. I 2018 i forbindelse med en koalitionsændring blev Udenrigsdirektoratet ændret til et Departementet for Udenrigsanliggender, da det blev sat sammen med Selvstændighed og Landbrug.

Departementet for Udenrigsanliggender i Nuuk
Departementet for Udenrigsanliggender, herunder repræsentationerne i Bruxelles, Washington D.C. og Reykjavik, arbejder for at fremme Grønlands interesser og værdier i forhold til vores samarbejdspartnere og omverdenen. Departementet for Udenrigsanliggender har som målsætning at sikre stabilitet, faglighed og professionalisme i samarbejdet med omverdenen.
Departementet for Udenrigsanliggenders arbejde omfatter ikke blot forholdet til andre lande, men også nordiske, vestnordiske og internationale organisationer, samarbejdsfora og aktører, der påvirker Grønland. Departementet for Udenrigsanliggender samarbejder også tæt med det danske Udenrigsministerium i sager som har Grønlands interesse, for at sikre at Grønland i endnu højere grad deltager i et internationalt samarbejde og bedst muligt kan agere i en globaliseret verden.
Departementet for Udenrigsanliggender er ansvarlig for at udvikle, koordinere og forsvare Naalakkersuisuts udenrigspolitiske interesser. Departementet varetager desuden koordinering og kontakten inden for Naalakkersuisuts udenrigsrelationer. Herudover rådgiver Departementet for Udenrigsanliggender Naalakkersuisut i sager om sikkerheds- og forsvarspolitik.
Departementet for Udenrigsanliggender samarbejder ligeledes med den grønlandske repræsentation i København omkring servicering af det diplomatiske korps i København.
Departementet for Udenrigsanliggender har 11 medarbejdere i Nuuk, 3 i Bruxelles, 3 i Washington D.C. samt 2 ansatte i Reykjavik. Derudover er der en studentermedhjælper i UD, samt praktikanter i hhv. Reykjavik, Bruxelles, Washington D.C. og Nuuk.

Grønlands Repræsentation i Bruxelles
Grønlands Repræsentation i Bruxelles varetager Grønlands interesser og synlighed ved EU's institutioner, og ved lejlighed ved eventuelle relevante events i Europa. Hovedopgaven er at rådgive Naalakkersuisut i relation til Grønlands aftalemæssige relationer til EU. Desuden går en stor del af arbejdet for repræsentationen med at varetage Grønlands medlemskab og varetage Grønlands interesser i de Oversøiske Lande og Territoriers organisation, OCTA (Overseas Countries and Territories Association to the EU).

Grønlands Repræsentation udsender et nyhedsbrev, ”BXLimit”. Nyhedsbrevet indeholder korte nyhedsartikler om repræsentationens arbejde, evt. besøg, synligheden i Bruxelles og nyheder om begivenheder i EU/Bruxelles, ofte med relevans for Grønlands aftaler med EU.
I forhold til Brexit, løfter Repræsentationen, sammen med Departementet for Udenrigsanliggender, opgaven med at forsøge at sikre, at Grønlands interesser over for EU’s institutioner samt Storbritannien, tilgodeses i de kommende år.
Derudover er Arktis højt på dagsordenen i EU og Bruxelles, og den stadigt tiltagende internationale aktivitet inden for blå vækst – udvikling af hav-relaterede økonomisk bæredygtige aktiviteter. Disse områder prioriterer Repræsentationen også i det daglige arbejde.

Du kan læse mere om Grønlands Repræsentation i Bruxelles her

Grønlands Repræsentation i Washington D.C.

Grønlands Repræsentation i Washington D.C. blev officielt indviet i september 2014. Grønlands Repræsentation i Washington D.C. har ligesom i Bruxelles sine egne lokaler i tilknytning til den danske ambassade.
Repræsentationschefen i Washington D.C. blev i slutningen af 2015 formelt også akkrediteret til Canada, hvorfor repræsentationen dækker hele Nordamerika. Repræsentation i Washington, D.C. er med til at etablere et bredere forhold til både USA og Canada og derved etablere konkrete netværk omkring politiske, handels-, uddannelsesmæssige gensidige fordele.
Til dagligt fungerer repræsentationen baseret på de målsætninger og ønsker som er nedfældet i udenrigspolitisk strategi og finanslovsteksten for repræsentationen. Repræsentationen varetager Grønlands interesser og derfor alle departementers interesser og skal til stadighed opkræve informationer, støtte og instrukser fra de forskellige departementer alt efter respektive ansvarsområder som bliver berørt, såvel som fra Udenrigsdepartementet.
Den arktiske dagsorden gennemgår i USA en stigende interesse. Det er i Grønlands interesse at være fast repræsenteret i det nordamerikanske kontinent med henblik på, at udbrede og varetage de grønlandske synspunkter og interesser. Ikke kun på det politiske plan, men også de kommercielle, økonomiske, kulturelle og forskningsmæssige sektorer er vigtige at opdyrke for at gøre Grønland, og de muligheder der eksisterer i Grønland, synlige overfor amerikanske beslutningstagere og det amerikanske marked.
Repræsentationschefen blev i slutningen af 2015 formelt også akkrediteret til Canada, hvorfor Grønland nu er repræsenteret i begge disse lande.
Du kan læse mere om Grønlands Repræsentation i Washington D.C. her

Grønlands Repræsentation i Reykjavik
Grønlands Repræsentation i Reykjavik blev officielt indviet den 20. oktober 2018. Repræsentation i Reykjavik har i modsætning til de andre repræsentationer sine egne lokaler, uden tilknytning til den danske ambassade. Dette giver en mærkbar og større selvstændig politisk profil.
Til dagligt fungerer repræsentationen baseret på de målsætninger og ønsker som er nedfældet i den grønlandsk-islandske fælleserklæring Joint Declaration fra 2013, samt i den udenrigspolitiske strategi og finanslovsteksten for repræsentationen. Repræsentationen varetager Grønlands interesser og kan anmode om informationer, søge støtte og instrukser fra de forskellige departementer alt efter de respektive ansvarsområder.
Repræsentationen bistår endvidere departementerne løbende i sager, hvor vores tilstedeværelse i Reykjavik kan være af gavn, heriblandt samarbejdet om fiskeri, veterinær, transport, miljø, uddannelse, forskning, energi, sundhed, kultur og turisme. Hertil deltager repræsentationen i en lang række møder med det islandske udenrigsministerium og andre ambassaders arrangementer m.v.
Repræsentationen forventes ligeledes at bistå med handels- og eksporttekniske spørgsmål for både det grønlandske og islandske erhvervsliv.

Du kan læse mere om Grønlands Repræsentation i Reykjavik her