Organisation

På trods af, at den danske regering har kompetencen vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik har der eksisteret et udenrigskontor i Grønland siden 1994. Siden dengang har Departementet for Udenrigsanliggender udført Naalakkersuisuts politik på området og koordineret og faciliteret dele af fagdepartementernes internationale aktiviteter.

I 2004 medførte den stigende udenrigspolitiske interesse et ønske om en opgradering af udenrigstjenesten, hvorfor udenrigstjenesten pr. 1. januar 2004 fik navnet 'Udenrigsdirektoratet'. Det var det daværende Landsstyres ønske, med den ny betegnelse, at signalere at udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål tillagdes samme vægt og betydning som Hjemmestyrets øvrige ressortområder. D. 10. juni 2009 præsenterede Formand for Naalakkersuisut, det nye Naalakkersuisut. Med det nye Naalakkersuisut kom der yderligere fokus på udenrigsområdet da det daværende Udenrigsdirektorat blev flyttet organisatorisk til Formandens Departement. Der er desuden sat fokus på det nordiske samarbejde, som nu hører under Departementet for Sundhed og Nordisk Samarbejde. Arbejdsopgaverne med at servicere Naalakkersuisoq vedrørende det Nordiske ligger fortsat i Departementet for Udenrigsanliggender.

Udover et kontor i Nuuk består udenrigstjenesten af Grønlands Repræsentation i Bruxelles, Den Grønlandske Repræsentation i København, Grønlands Repræsentation i Washington D.C. og Grønlands Repræsentation i Reykjavik.