Links

Grønlands engagement er koncentreret i disse fora

Grønland har sat sine mærker på det danske formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd, der prioriterer styrkelse af Nordatlantsamarbejdets rolle, særligt i udviklingen af fælles projekter med Canada. Der er fokus på bosætning og erhvervsudvikling i tyndt befolkede områder og målsætningen om at give de nødvendige erhvervskompetencer til alle samfundets borgere. Hertil kommer den særlige satsning på arktiske temaer i formandsskabsprogrammet for 2015.

Nordisk Råd er parlamentarikernes organ, hvor Grønland deltager med to medlemmer, der er udpeget af Inatsisartut. Baggrunden for Nordisk Råd er ønsket om et samarbejdsorgan for de 5 nordiske lande og de 3 selvstyreområders parlamentarikere (folketingsmedlemmer og medlemmer af Inatsisartut) og regeringer. Rådet er initiativtagende, rådgivende og kontrollerende i spørgsmål vedrørende samarbejde mellem disse lande.

Nordisk Ministerråd er det officielle fælles samarbejdsorgan for de nordiske regeringer. Baggrunden for dannelsen var ønsket om en styrkelse af det nordiske samarbejde mellem de nordiske regeringer og regeringsmedlemmer. Med Ålandsdokumentet fra 2007 har Grønland (sammen med de andre selvstyrende områder) mulighed for at deltage i nordiske institutioners bestyrelser og for at lede møder i Ministerrådene og embedsmandskomiteer. Grønland vil i 2015 især få en mere markant rolle i arbejdet, i kraft af møder og nordiske aktiviteter, der afholdes i Grønland.

Vestnordisk Råd er et samarbejdsorgan mellem parlamentarikere fra Færøerne, Island og Grønland. Formålet med arbejdet er at fremføre fælles vestnordiske interesser og fungere som mellemled til såvel Nordisk Råd som andre internationale samarbejdsgrupper.

Se også uddrag af Inatsisartuts hjemmeside

Nordens Institut i Grønland, NAPA (Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat), har til huse i Katuaq i Nuuk. NAPA er en institution under Ministerrådets indvielse i 1987. NAPA har til opgave at udbygge de kulturelle kontakter til det øvrige Norden, informere i Norden om grønlandske forhold og omvendt, samt at støtte og stimulere det grønlandske kulturliv.

Det nordiske samarbejde om Arktis.