Grønland i Nordisk Ministerråd 2015

Arbejdet i Nordisk Ministerråd ledes på skift af en af de fem nordisk stater. I 2015 er det Danmark, der har opgaven og de selvstyrende lande i Rigsfællesskabet - Grønland og Færøerne - deltager aktivt i gennemførelsen af programmet. Den særlige formandskabshjemmeside findes på www.norden2015.dk. Ud over det generelle formandskabsprogram er der også på hjemmeside henvisning til en række af de underliggende sektorprogrammer, som er specifikke for enkelte ministerråd.

Se Formandskabsprogrammet her.

Programmet har prioriteret en række af de spørgsmål, som er på dagsordene i det nordiske samarbejde. Hovedtemaerne er Vækst,VelfærdVærdier og Arktis.

I 2013 indførte Nordisk Ministerråd særlige formandskabsinitiativer, som er sikret finansiering i 3 år, og i det danske program indgår i alt 12 sådanne formandskabsprojekter. Et af disse projekter som omhandler havbundens biodiversitet gennemføres med Naturinstituttet som projektleder.

Det nordiske samarbejde udfoldes gennem møder, seminarer konferencer og projekter på mange niveauer i løbet af året, og en se oversigt over kalenderen. I Grønland vil der være samarbejdsministrenes møde i Ilulissat i marts måned. Dette følges op senere på året med møder i en række andre nordiske komiteer mv i Grønland. Grønland er repræsenteret i alle 11 ministerråd.

Under nordisk seminaret den 11. februar 2015 i Nuuk blev der fremlagt en række oplæg om de forskellige departementers aktiviteter i nordisk samarbejde. De fleste af fremlæggelserne er på dansk mens nogle blev fremlagt på begge sprog grønlandsk og dansk. Fremlæggelserne kan hentes i de links der er opstillet nedenfor:

Danmarks Formandskabspræsentation 2015

Regional – Vestnordenfonden og Nordisk Atlantsamarbejde (Nora)

Finanser, skat, bæredygtig udvikling og fysisk planlægning

Grænsehindringsarbejdet

Kortlægning og monitering af havbundens biodiversitet og sårbarhed i Nordatlanten-Arktis

Uddannelses - og forskningsområdet Kulturområdet

Miljø, Energi og Lovsamarbejde

NAPA, Nordens Institut i Grønland

APNN i Nordisk samarbejde

Projekt ’Nordisk Naturressourceforvaltning’ om fisker- og fangerviden

Nordisk Sundhedssamarbejde

Grønland i nordisk samarbejde om Social- og Ligestillingsområdet

Nordisk samarbejde om veterinær beredskab