Naalakkersuisuts udenrigspolitiske kompetencer

Den danske Regering har fortsat kompetencen vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik dog har Naalakkersuisut nogle kompetencer i udenrigspolitiske sager som vedrører Grønland.

Ved Selvstyrets indførelse 21. juni 2009, blev Hjemmestyreloven og Fuldmagtsloven erstattet af den nugældende Selvstyrelov. Selvstyrets udenrigspolitiske kompetence reguleres herefter af Grundloven, Selvstyreloven, samt af praksis.

Læs mere om de juridiske rammer

Indenfor Selvstyret er der en klar ansvarsfordeling mellem Naalakkersuisut - herunder Afdelingen for Udenrigsanliggender - på den ene side, og det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg i Inatsisartut på den anden side. Naalakkersuisut varetager udenrigspolitikken, men fremsender løbende redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner af interesse for Grønland til drøftelse i Udvalget.