Menneskerettigheder og Oprindelige Folks rettigheder

Menneskerettighedskonventioner

Grønland er omfattet af følgende FN konventioner vedrørende menneskerettigheder:

  • FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (CCPR)
  • FN’s Konvention om Økonomiske Sociale og Kulturelle Rettigheder (CESCR)
  • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (CERD)
  • FN’s Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
  • FN´s Konvention om barnets rettigheder (CRC)
  • FN´s Konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD)
  • FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW)

Cirka hvert 4.-5. år er der eksamination i konventionerne, hvor Grønland deltager i den danske delegation og afgiver et indlæg.  Eksaminationerne i konventionerne foregår ikke samtidigt.

Op til eksaminationerne skal der udarbejdes afrapportering til de forskellige FN komitéer, der vedrører hver konvention. Grønland leverer et selvstændigt bidrag til den danske rapport samt kommer med bidrag til emner, der vedrører Grønland. Rapporterne kan findes her: Rapporter om FNs menneskerettighedskonventioner (Hjemmesiden er på engelsk).

 

Endvidere har FNs Menneskerettighedsråd iværksat en tilsvarende generel gennemgang af menneskerettighederne i medlemslandene – Universel Periodisk Bedømmelse. Grønland deltager tilsvarende i afrapportering og eksamination i forbindelse med Universel Periodisk Bedømmelse. Rapporterne kan findes her: Rapporter om menneskerettigheder til Universel Periodisk Bedømmelse (Hjemmesiden er på engelsk).

 

Europarådet følger også menneskerettighedsforholdene i medlemslandene. Det sker normalt ved at en komite foretager en inspektion i det enkelte land og afgiver en rapport. Grønland er også omfattet af dette. Rapporterne kan findes her: Rapporter til Europarådet om menneskerettigheder (Hjemmesiden er på engelsk).

 

Oprindelige folks rettigheder

Naalakkersuisut støtter arbejdet i FN’s Permanent Forum for Oprindelige Folks Anliggender (UNPFII), Grønland deltager til de årlige sessioner. For mere information om UNPFII gå ind på følgende hjemmeside: FN's Permanent Forum for Oprindelige Folks anliggender (Hjemmesiden er på engelsk).

UNPFII: (Statement)

Naalakkersuisut støtter desuden arbejdet i Ekspertmekanismen for Oprindelige Folks Rettigheder (EMRIP). For mere information om EMRIP går ind på følgende hjemmeside: Ekspertmekanismen for Oprindelige Folks Rettigheder (Hjemmesiden er på engelsk).