Kongerigets Arktiske Strategi 2011 - 2020

Kongerigets, de tre rigsdeles - Danmark, Grønland og Færøerne - arktiske strategi med fælles mål, muligheder og udfordringer er beskrevet i deklarationen.

Verden har vendt opmærksomheden mod Arktis. Det er især på grund af globalopvarmingen, det økonomiske potentialie i regionen og de geopolitiske implikationer af forandringerne i Arktis. Disse forandringer stiller de arktiske og det globale samfund over for både udfordringer og muligheder.

De medgiver også udfordringer og muligheder for Grønland, de grønlandske lokalsamfund og naturen, som er centralt placeret i Arktis. Grønland som selvstyre har lovgivnings og forvaltningsmæssige kompetencer med egne strategier, men også indenfor Kongeriget stiller krav om godt samarbejde og en fælles strategi for Arktis. Læs mere om Kongerigets strategiske prioriteter for den fremtidige udvikling i Arktis frem mod 2020 om blandt andet fredeligt og sikkert Arktis, selvbærende vækst og samfundsmæssig bæredygtighed, respekten for Arktis` sårbare klima, miljø og natur, samarbejde med internationale partnere i

Kongeriget Danmarks  Strategi for Arktis 2011 - 2020