Nyhedsbrev

Forskningsenheden informerer

Nyhedsbrevet Forskningsenheden informerer  viderebringer informationer om emner, der er forskningsrelevante, såsom informationer om forskerseminarer, netværksaktiviteter, uddannelses- og kompetenceopbyggende aktiviteter, samarbejdsrelationer, fondsmidler m.v. 

Nyhedsbrevet formidler først og fremmest informationer om materiale fra institutioner, organisationer og myndigheder i Grønland og Danmark, de nordiske, europæiske og arktiske lande. Redaktionen opfordrer alle til at bidrage med forskningsrelevante informationer, der kan have interesse for institutioner og enkeltpersoner med forskningsinteresser. Det gælder også informationer om artikler, tidsskrifter og bøger, der evt. kan ledsages af en kort omtale.

2012

Nyhedsbrev 1
Nyhedsbrev 2
Nyhedsbrev 3

2011

Nyhedsbrev 1
Nyhedsbrev 2

2010

2009

Nyhedsbrev 1
Nyhedsbrev 2
Nyhedsbrev 3