Grønlandsfonden

Grønlandsfonden

Grønlandsfonden arbejder i henhold til lov nr. 108/2016. Grønlandsfonden har til formål at styrke kontakten mellem Grønland og Island. Fonden yder støtte til studieture, studieophold, kunstudstillinger, idrætsevents og andre formål inden for kultur, uddannelse og forskning, der bidrager til øget kontakt mellem Grønland og Island. Fondens hovedstol, som staten finansierede i 1981 og 1982, opbevares af Islands Nationalbank. Hvert år bevilges 3 millioner islandske kroner i støtte. I de senere år har det ikke været muligt at uddele legater fra fonden, men en ny lov har nu reaktiveret fonden.

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menningarmal/styrkir-og-sjodir/graenlandssjodur/.