Støtteordninger

Selvstyret støtter kulturlivet i Grønland gennem forskellige typer støtteordninger. Se yderligere oplsyninger på borgerportalen www.sullissivik.gl.

Selvstyrets tre tilskudordninger til professionel kunst og kultur er:

 • Selvstyrets Kulturmidler, som primært gives til professionelle, skabende og udøvende kunstnere med fast bopæl i Grønland, så de kan gennemføre konkrete aktiviteter og projekter. Midlerne kan også gives til andre projekter med et højt kunstnerisk niveau
 • Kulturelt Arbejdslegat, som uddeles til professionelle, udøvende og skabende kunstnere med fast bopæl i Grønland. Legaterne kan tildeles i op til et år ad gangen og uddeles som månedlige legatportioner på 22.000 kr., således modtageren er sikret en fast månedlig indkomst
 • Filmstøtteordning, gives primært som tilskud til grønlandske filmprojekter inden for fiktion, og dokumentarfilm med særlig vægt på det kunstneriske udtryk

Ud over disse tre støtteordninger, er der yderligere to ordninger:

 • Tilskud til grønlandsk litteratur, som kun kan søges af forlag
 • NCB-refusionsordning til grønlandsk musik, som kun kan søges af pladeselskaber.

Tips- og lottomidler
Når man spiller Tips, Lotto eller et af de mange andre spil af Dansk Spil A/S, går overskuddet til diverse godtgørende formål. Regelgrundlag for fordeling af tips- og lottomidler er Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil.

Man kan søge om to former for tilskud fra pulje C

 • Projekttilskud kan søges af alle, der har fast bopæl i Grønland. Projekttilskud omfatter tilskud til konkrete tidsbegrænsede projekter, der påbegyndes efter ansøgningsfristen
 • Naalakkersuisoq for kultur har besluttet at prioritere projekter der omhandler børn og handicappedes vilkår, der har almennyttigt formål, sociale formål og informations- og forebyggende formål.

  Til indsatsområder, der er politisk prioriterede, kan der ydes et højere tilskud end 200.000,00 kr.

  Udover disse undtagelser gælder de almindelige regler for tips- og lottomidlernes pulje C (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 11. maj 2020 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil)."
 • Driftstilskud kan søges af foreninger og sammenslutninger med et almennyttigt formål, der har fast bopæl i Grønland. Driftstilskud omfatter tilskud til en del af driftsudgifterne som f.eks. tilskud til ansatte, lokaler, kontorhold, informationsmateriale og bestyrelsesarbejde (dog ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer)
 • Naalakkersuisoq for kultur har besluttet at prioritere litteraturindsats i Grønland.
  Til indsatsområder, der er politisk prioriterede, kan der ydes et højere tilskud, end kr. 90.000, dog maksimalt kr. 500.000 pr. år.
  Udover disse undtagelser gælder de almindelige regler for tips- og lottomidlernes pulje C (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 11. maj 2020 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil

  Du kan læse mere om, hvordan du søger Selvstyrets Kulturmidler, Kulturelt Arbejdslegat, Tips- og Lottomidlerne og Filmstøtteordningen i borgerportalen www.sullissivik.gl. På borgerportalen kan du også finde retningslinier og ansøgningsskema til de nævnte støtteordninger. 

Her kan du se en liste over de seneste uddelinger  fra :

Selvstyrets Kulturmidler 2014

Andre tilskud til kunst og kultur December 2016

Tilskud til ansøgere for kunst og kultur i Maj 2017

Selvstyrets Kulturmidler i Februar 2018

Selvstyrets Kulturmidler i Maj 2018

Selvstyrets Kulturmidler i September 2018

Selvstyrets Kulturmidler i November 2018

Selvstyrets Kulturmidler i 2019

Selvstyrets Kulturmidler 2020

Tips og lotto midler

Pulje A  (Idræt ) uddeles  af GIF  (se venligst www. gif.gl )

Pulje  B  (almen nyttige midler børn og unge) 

Pulje  C  (Oversigt over uddelte midler i Februar 2014)

Pulje C   (Oversigt over uddelte midler i April 2014)

Pulje C   (Oversigt over uddelte midler i September 2016

Pulje A  (Idræt ) uddeles  af GIF  (se venligst www. gif.gl )

Pulje  B  (Oversigt over uddelte midler i Februar 2017)

Pulje  B  (Oversigt over uddelte midler i September 2017)

Pulje  C  (Oversigt over uddelte midler i Februar 2017)

Pulje C   (Oversigt over uddelte midler i April 2017)

Pulje C   (Oversigt over uddelte midler i September 2017

Pulje C   (Oversigt over uddelte midler i November 2017

Pulje B   (Oversigt over uddelte midler i Februar 2018)

Pulje C   (Oversigt over uddelte midler i Februar 2018)

Pulje C   (Oversigt over uddelte midler i April 2018)

Pulje C Oversigt over uddelte midler i September 2018

Pulje C Oversigt over uddelte midler i november 2018

Pulje C Oversigt over uddelte midler i Februar 2019