Ophavsret

Ophavsret er en beskyttelsesret for de personer, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterært eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på en anden måde.

Lov om ophavsret gældende for Grønland er reguleret ved ”Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret” (Anordning nr. 561 af 7. juni 2006) 

Øvrig rettighedslovgivning varetages af Departementet for Erhverv.

Grønland er repræsenteret i KODAGramex og CopyDan. Yderligere oplysninger kan findes ved deres hjemmesider.