Medievirksomhed

Kulturafdelingen administrer radio- og tv området, herunder KNR og til dels de lokale tv- og radiostationer.

Ansøgningsskemaer - til sendetilladelse mv. findes på www.sullissivik.gl.  Landstingsforordningen om radio- og tv-virksomhed af 2004, og de fire tilhørende bekendtgørelser, findes på lovgivningsportalen.

Naalakkersuisut yder inden for en bevilling, som fastsættes på finansloven, et årligt driftstilskud til landsdækkende, trykte uafhængige medier, der har til formål at fremme samfundsmæssige oplysninger og demokratisk debat.Ansøgningsskema til driftstilskud kan hentes her.