Kultur

Departementet varetager opgaver og lovgivningsmæssige rammer indenfor kulturområdet.

Naalakkersuisuts støtte ydes fortrinsvis til landsdækkende og til professionel kunstnerisk og kulturel virksomhed. Kommunerne har det overordnede ansvar for kulturvirksomhed lokalt og fastsætter mål og rammer herfor med henblik på at sikre borgerne et dækkende kulturtilbud.
Det er Naalakkersuisuts ønske at medvirke til en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af kulturelle udtryksformer. Målet er at være med til at udvikle et rigt, mangfoldigt og levende kunst- og kulturliv med dybe rødder i den grønlandske historie. Dette både nationalt og internationalt.