Ekspertgruppens rapport vedrørende styrkelse af sprogtilegnelse

Daværende Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke nedsatte i marts 2017 en international ekspertgruppe med det formål at få belyst den aktuelle undervisning i de tre sprog – grønlandsk, dansk og engelsk. Ekspertgruppen er nu klar med sine konklusioner og anbefalinger. Sprogekspertgruppen fremkommer også med seks anbefalinger.

Den endelige rapport fra Ekspertgruppen vedrørende styrkelse af sprogtilegnelse kan læses her