Selvstyrets Kulturmidler

Gives primært til professionelle, skabende og udøvende kunstnere med fast bopæl i Grønland, så de kan gennemføre konkrete aktiviteter og projekter. Selvstyrets Kulturmidler kan søges af: Enkeltpersoner, Organisationer, Grupper, Institutioner. Midlerne kan også gives til andre projekter med et højt kunstnerisk niveau

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj 1. september

Andre ansøgningsfrister

Musikproduktion: 10. januar 10. april 10. juli 10.  oktober

Oplysninger og ansøgningsskema finder du på www.sullissivik.gl