Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Styrelsen som refererer til Departementet for Sundhed består af Sundhedsledelsen med tilhørende administration.

Sundhedsdistrikterne, herunder tandplejen, Dronning Ingrids Hospital, Det grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets driftsafdeling refererer til styrelsen.

Sundhedsvæsenets opgaver
Sundhedsvæsenets vigtigste opgaver er:

  • At fremme befolkningens sundhed
  • At forebygge sygdomme og sygdomslignende tilstande samt
  • At undersøge, behandle og pleje personer med sygdomslignende tilstande

I tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, skal sundhedsvæsenet tilstræbe en ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser for befolkningen, uanset bosted.

Sundhedsvæsenet: www.peqqik.gl  
 

Job i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse og Departementet for Sundhed og Infrastruktur søger medarbejdere, der vil være med til at forebygge sygdom og fremme sundheden i Grønland.

Alle Sundhedsvæsenets ledige stillinger opslåes på www.gjob.dk  

Læs mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på peqqik her

 

På Peqqik finder du også oplysninger om autorisation og skemaer du skal udfylde, før du bliver ansat.