Menneskerettigheder

Det Grønlandske Råd for Menneskerettigheder blev etableret den 4. marts 2013 og har efterfølgende fået en ny fungerende lovgivning fra 1. januar 2019.

Rådet består af Børnetalsmanden, Handicaptalsmanden og Formanden for Ligestillingsrådet. Derudover udpeger Inatsisartut 10 medlemmer til rådet ud fra en indstilling fra organisationer, foreninger, institutioner mm.

Rådet er politisk uafhængigt og varetager egen sekretariatsfunktion.

Hjemmeside: humanrights.gl