CEDAW

Grønland tiltrådte FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) i 1983.

Konventionen giver kvinder en række grundlæggende rettigheder på det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske område.

De lande, som har tiltrådt CEDAW, skal hvert 4. år indgive en rapport til CEDAW komitéen om implementeringen af CEDAW.

Udenrigsministeriet er ansvarligt for ligestillingssamarbejdet under De Forenede Nationer. Grønland deltager i Rigsfællesskabets delegation til komiteens eksaminationer og udarbejder de grønlandske bidrag til de periodiske rapporter til CEDAW.

Download konventionen her på dansk og på engelsk.