Nordiske mænd til omsorgsarbejde

I 2010 tog Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd med deltagelse af Grønland initiativ til at kortlægge konkrete tiltag til at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked.

Kortlægningen skulle komme med forslag til at kanalisere mænd over i brancher, hvor kvinder traditionelt har stor majoritet. Fokus i kortlægningen er på tre sektorer: Arbejde indenfor social- og sundhedssektoren, indenfor sygeplejen og det uddannede eller uuddannede arbejde i daginstitutioner, der rammesætter læring og omsorg for børn.

Disse fag og arbejdsområder pådrager sig særlig interesse, fordi der her - i modsætning til en række traditionelle mandefag - forventes at være et stigende behov for arbejdskraft i de kommende årtier, efterhånden som befolkningen bliver ældre og kræver øget omsorg og pleje, mens store generationer af ansatte indenfor disse fagområder samtidig går på pension.

Læs rapporten her