Fagpolitisk ligestillingsseminar

Den 2. sept. 2010 var Grønland vært for et fagpolitisk ligestillingsseminar i Ilulissat med fokus på Vestnorden

Seminaret blev arrangeret i samarbejde med Nordisk Ministerråd og Danmarks formandskab på ligestillingsområdet.

Grønland havde som arrangør samarbejdet med Island og Færøerne om at skabe et vestnordisk perspektiv i seminarets program - særlige vestnordiske udfordringer. På seminaret blev det bekræftet, at det på en række områder er relevant at samarbejde om ligestilling i Vestnorden. Desuden blev det slået fast, at NGO’er må spille en central rolle, hvis det effektivt skal lykkes at fremme ligestilling.

Seminaret satte bl.a. fokus på temaer om kvinder og velfærd i Vestnorden, vold mod kvinder, ægteskab og kønsrelationer i Vestnorden, børn og unge i Vestnorden, arbejdsmarked og uddannelse samt mænd i Vestnorden.

Fagpolitisk Ligestillingsseminar

På seminaret var der deltagelse af et bredt felt af græsrødder, fagpersoner og forskere fra hele Vestnorden samt politikere og embedsmænd m.fl.

Grønlands Ligestillingsråd og 8. martsgruppen fra Nuuk arrangerede den 1. sept. en NGO-dag for græsrødder, fagpersoner og forskere fra Vestnorden, der satte fokus på vold mod kvinder. Nordisk Ministerråds embedsmandskomite for ligestilling afholdt møde på Hotel Icefiord.

Resultaterne fra NGO-dagen og seminaret vil blive formidlet via en vestnordisk webportal om ligestilling i Vestnorden. Portalen vil blive til som et fælles vestnordisk NGO-projekt med Grønlands Ligestillingsråd som tovholder.

Efter seminaret publicerede Nordisk Institut for Kundskab om Køn et temamagasin om ligestilling i Vestnorden.

Åbningstalen fra seminaret