Forskningspulje til støtte for sundhedsprojekter

Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd har tidligere disponeret over en forskningspulje til støtte for sundhedsprojekter med relation til Grønland. Midlerne fra sundhedspuljen er pr. 1. januar 2019 overgået til Grønlands Forskningsråd, hvorfor det ikke længere er muligt at søge ved Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Fremover kan interesserede benyttet støttemulighederne under Grønlands Forskningsråd. Yderligere information kan findes på Grønlands Forskningsråds hjemmeside - http://nis.gl/da/eng-2/."