Avanersuaq

Materialet her på siden lå tidligere på den nu nedlagte hjemmeside Thulesundhed.dk

Avanersuaq

 

I januar 1968 havarerede et B52-fly på isen på kysten ud for Thule-basen i Avanersuaq. I den efterfølgende eksplosive brand blev materiale fra flyets fire plutonium-baserede bomber spredt i området. På trods af den oprydning og rensning der blev foretaget umiddelbart efter, er strålingsniveauet i området aldrig helt faldet tilbage på dets oprindelige plan.

Her på siden kan du finde oplysninger om forekomsten af plutonium i Thuleområdet, og de initiativer som blev gennemført af de danske og grønlandske sundhedsmyndigheder som opfølgning på Forskningscenter Risøs undersøgelse: ”Thule-2003 – Undersøgelse af radioaktiv forurening”. 

Den 9. januar 2012 aftalte minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag og Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain, at der med udgangspunkt i resultaterne, der er fremkommet af Risøs og SIS’ undersøgelser jf. rapporterne på denne side, ikke er anledning til flere møder i samarbejdsudvalget vedrørende Thule-sagen.

I 2012 blev der indgået en ny ”Aftale om dansk-grønlandsk sundhedssamarbejde” med deltagelse fra Departementet for Sundhed, Grønland, og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i Danmark. Der afholdes møder i dette forum to gange årligt. Eventuelle sager vedrørende Thule drøftes efterfølgende i dette forum.

Billedarkiv

Pressemeddelelser

Publikationer

Referater