Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017

Inatsisartut har på efterårssamlingen 2013 vedtaget en strategi og handlingsplan mod vold, der skal realiseres i årene 2014-2017.

Målet er, at voldsproblematikken skal tænkes med i alle indsatser, der er rettet mod at skabe trivsel, sundhed og social inklusion i samfundet. Indsatserne i handlingsplanen er rettet mod fire operationelle målsætninger:

  1. Voldsofre skal have bedre støtte og rådgivning
  2. Voldsspiralen skal brydes - bl.a. ved at oprette et behandlingstilbud til voldsudøvere
  3. Det tværfaglige samarbejde omkring voldssager skal udvikles
  4. Viden og information om voldsproblematikken skal styrkes

Indsatsområderne

Indsatsområde 1 sætter fokus på at forbedre støtten til ofre for vold. Målet er at sikre bedre muligheder for, at voldsofre kan få rådgivning og støtte til at skabe et liv uden vold.

Indsatsområde 2 har fokus på voldsudøveren. Målet er at forebygge vold ved at skabe et nyt adfærdsmønster hos voldsudøveren.

Indsatsområde 3 har fokus på fagpersoner og frivillige, der arbejder med at begrænse og forebygge vold. Målet er at styrke det tværfaglige samarbejde for at sikre en tidlig og målrettet indsats i forhold til voldsramte familier.

Indsatsområde 4 har fokus på at styrke viden og information om vold. Målet er dels at udvikle en mere vidensbaseret indsats og dels at ændre holdningen til vold og bryde tabuer i forvaltning og offentlighed.

Under de fire indsatsområder er formuleret 31 underliggende indsatser, som enten er nye indsatser eller indsatser, der skal videreudvikles.

Læs strategi og handlingsplan 2014-2017 her

Fremdriftsrapport 2015

Fremdriftsrapport 2016

Fremdriftsrapport 2017 og 2018

Læs mere

Uddannelse til studerende og fagpersonale om vold mod børn

Voldsudøvere får tilbud om behandling

International dag mod vold og overgreb mod børn

Fagfolk samles om at bekæmpe vold i nære relationer

Revselsesretten endeligt afskaffet

Officiel åbning af krise- og behandlingscenteret Illernit

Kattunneq – styrkelse af Grønlands Krisecentre

Kampagne har fået unge til at tænke over kæresteforhold 

Næsten 500 unge har testet om de er gode kærester på ditforhold.gl

Handlingsplan og kampagner mod vold

Ny hjemmeside om parforhold og kærestevold

Naalakkersuisut sætter fokus på fagpersoner og voldsbekæmpelse

Samtalebøger for børn

KNR, Qulaarpaa - om partnervold, 2016