Skolefé-ordningen

Skolefé-ordningen er et pilotprojekt målrettet børn og unge, som bl.a. har baggrund i undersøgelse om børns og familiers vilkår fra 2008, hvor det fremgår at ca. 15 pct. af pigerne og 24 pct. af drengene har alvorlige vanskeligheder.

Skolefé-ordningen skal sikre støtte og omsorg til børn med særligt behov for dette. Derudover skal den fremme, at alle medarbejdere på skolen handler på en bekymring mht. et barn.

Hvad er en skolefé?

En skolefé er en person, der i skolerne skal være opsøgende og synlig i forhold til elever i skolen. Skoleféen skal være en tillidsperson, som kan give børn og unge et ”frirum”, med samtaler og eksempelvis aktiviteter. Skoleféen skal først og fremmest sikre og støtte elever med særlige behov, og er tovholder for skolens indsats til disse elever. Derudover skal skoleféen fremme, at alle medarbejdere på skolen er opmærksomme og handler på bekymring for et barn.  

Finansiering af pilotprojektet

Skolefé-ordningen er et 3-årigt pilotprojekt, som i skolerne 2012/2013 og 2013/2014 finansieres 100 pct. af departement. I skoleåret 2014/2015 forventes ordningen finansieret med 50 pct. af departementet.

Fra skoleåret 2015/2016 ønskes ordningen forankret og finansieret fuldt ud af kommunerne, som led i det forebyggende arbejde.