Samarbejde med UNICEF

Den 18. august 2010 indgik Grønlands Selvstyre og UNICEF en samarbejdsaftale, der har som mål at skabe de bedst tænkelige muligheder for opvækst og udvikling for børn i Grønland.

Samarbejdet løber over fem år. Grønlands Selvstyre forpligter sig til at give 850.000 kroner årligt, mens UNICEF Danmark finansierer to millioner kroner hvert år til projektet. De to millioner kroner skal blandt andet finansieres gennem private fonde, her har Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond allerede stået for de første 100.000 kroner.

I forhold til tidligere enkeltstående samarbejdsprojekter, vil UNICEF og Selvstyret med det nyskabende samarbejde gennemføre en ændring af værdier og holdninger til børn og børns rettigheder. Det skal blandt andet ske ved en positiv påvirkning gennem undervisningsmaterialer, arrangementer, medieomtale og eventuelle lovændringer.

I forbindelse med samarbejdsaftalen er der blevet ansat projektmedarbejdere i henholdsvis Danmark og Grønland til at planlægge og koordinere indsatserne.

 
Logo

Samarbejdsaftalen indeholder bl.a. følgende indsatsområder

  1. Et program for holdningsbearbejdelse og socialt ansvar
  2. En styrkelse af mulighederne for i Grønland at monitorere og evaluere effekten af de mange tiltag, der sker på børneområdet, for at skabe størst mulig effekt af indsatsen
  3. En gennemgang af grønlandsk lovgivning på børneområdet med henblik på at udarbejde anbefalinger til en eventuel styrkelse samt forslag til standarder for det børnefaglige arbejde i landet
  4. Som en del af disse samarbejdsområder at bidrage til at styrke det grønlandske civilsamfund, særligt rettet mod de grønlandske ngo’er, der arbejder på børneområdet.

Samarbejdsaftalen kan downloades her

Det femårige samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF Danmark, NAKUUSA, hvis overordnede formål er at forbedre børns vilkår og rettigheder i Grønland, primært gennem holdningsbearbejdelse, er i 2015 blevet forlænget i endnu fem år frem til udgangen af 2020.

Den nye samarbejdsaftale kan findes her