Central rådgivningsenhed

Den centrale rådgivningsenhed tilbyder råd og vejledning til kommunale ledere og sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge.

Den centrale rådgivningsenhed åbnede den 2. november 2015 og er en enhed under departementet.  Formålet med enheden er at rådgive og understøtte kommunerne på området for udsatte børn og unge. Enheden skal gå i dialog med kommunerne og rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere om, hvordan de kan styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og videreudvikle den organisatoriske og socialfaglige praksis på det samlede myndighedsområde:
  • Ledelsesinformation, styring og strategi
  • Faglig ledelse og sparring
  • Tidlig indsats
  • Underretninger
  • Handleplaner
  • Efterværn
  • Børnefaglige undersøgelser, herunder samtaler med børn og familier
  • Lovgivning, herunder loven om hjælp til børn og unge, sagsbehandlingsloven mv.
Enhedens arbejde med at facilitere læring og udvikling i de kommunale socialforvaltninger sker blandt andet gennem tilbud om sparring og supervision til ledelse og medarbejdere, socialfaglig rådgivning til sagsbehandlere pr. telefon og mail samt vidensdeling. Enheden omfatter desuden en rejseholdsfunktion, der kan tilbyde sidemandsoplæring og undervisnings- og læringsforløb m.m.

Børnehuset, Saaffik, indgår som en særlig afdeling i Den centrale rådgivningsenhed. Saaffik vil fortsætte indsatsen med at udvikle sammenhængende, tværfaglige udrednings- og behandlingsforløb for børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.

I forbindelse med etableringen af Den centrale rådgivningsenhed er der lavet samarbejdsaftaler med KANUKOKA og kommunerne om de overordnede rammer for samarbejdet:

www.centralraadgivningsenhed.gl