Ophævet lovgivning

Lovgivning

Landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation

Landstingsforordning nr. 6 af 28. oktober 1982 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation

Landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner

Landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om Erhvervsudygtighedsrente

Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige

Landstingsforordning nr. 12 af 1. november 1982 om hjælp til børn og unge

Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager

Landstingsforordning nr. 1 af 21. februar 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige

Landstingsforordning nr. 3 af 22. oktober 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente

Landstingslov nr. 17 af 8. november 1985 om Grønlands Ligestillingsudvalg

Landstingsforordning nr. 3 af 11. november 1986 om ændring af landstingsforordning nr. 9 af 28. oktober 1982 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn


Landstingsforordning nr. 4 af 11. november 1986 om børnetilskud

Landstingsforordning nr. 1 af 11. januar 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner

Landstingsforordning nr. 2 af 11. januar 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighed

Landstingsforordning nr. 5 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 3 af 20. oktober 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap

Landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om institutioner med særlige formål for voksne


Landstingsforordning nr. 10 af 18. oktober 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation

Landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v.

Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge

Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om socialvæsnets styrelse og organisation

Landstingsforordning nr. 1 af 11. maj 1993 om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud

Landstingforordning nr. 2 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige

Landstingsforordning nr. 3 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp fra det offentlige

Landstingsforordning nr. 5 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om institutioner med særlige formål for voksne

Landstingsforordning nr. 14 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige

Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser

Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 4. af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om børnetilskud

Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1998 om socialvæsenets styrelse og organisation

Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.

Landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. ved graviditet, barsel og adoption

Landstingsforordning nr. 8 af 29. oktober 1999 om ændring af landstingsforordning om offentlig pension

Landstingsforordning nr. 1 af 23. maj 2000 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Landstingsforordning nr. 2 af 23. maj 2000 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge

Landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. ved graviditet, barsel og adoption

Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation

Landstingsforordning nr. 12 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om offentlig pension (revalidering, finansiering og overgangsbestemmelse)

Landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om boligsikring af lejeboliger (finansiering)

Landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp

Landstingforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension

Landstingsforordning nr. 9 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge (præcisering af hjemmel til akutanbringelse m.v.)

Landstingsforordning nr. 11 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp (bruttoficering af den takstmæssige hjælp)

Landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger (Ændring af tidspunkt for regulering af boligsikringen samt ændring af kravet om fornyet ansøgning om boligsikring)

Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven)

Landstingsforordning nr. 9 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge (Præcisering af hjemmelsregel vedrørende plejefamiliers forhold)

Landstingsforordning nr. 13 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap (Hjemmel til driftstilskud)


Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

Landstingsforordning nr. 4 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om alderspension (Sproglige og tekniske præciseringer)

Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (Sproglige og tekniske præciseringer)

Landstingsforordning nr. 8 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner mv. (Fjernelse af regler for sundhedsområdet i socialområdets lovgivning)

Landstingsforordning nr. 12 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap (Aldersgrænsen for at modtage hjælp)


Cirkulærer

Cirkulære nr. 34 om boligsikring (01.10.1991)

Cirkulære nr. 57 vedrørende betaling af rejse- og flytteudgifter fra Danmark til Grønland for hjemmehørende personale ansat fra Danmark til sociale institutioner i Grønland. (10.07.1973)

Cirkulære nr. 79 om ydelse af lommepenge til patienter indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark (01.04.1975)

Cirkulære nr. 83 om hjemmehjælp i de grønlandske kommuner (01.06.1975)

Cirkulære nr. 90 om plejevederlag (01.10.1975)

Cirkulære nr. 97 om adoptionsformidling (01.04.1976)

Cirkulære nr. 121 om tilladelse til og tilsyn med den kommunalt administrerede dagpleje (01.06.1978)

Cirkulære nr. 126 om midlertidig familiepleje (21.09.1978)

Cirkulære nr. 129 om børns optagelse i kommunale daginstitutioner/dagpleje (01.01.1979)

Cirkulære nr. 146 om nedsat takstbetaling til hjemmestyrets døgninstitutioner under elevers ferieophold m.v. uden for institutionerne (01.04.1981)

Cirkulære nr. 151 om lønmodtagernes garantifond (01.07.1980)

Cirkulære nr. 154 om sociale kontantydelser (01.04.1983)

Cirkulære nr. 160 om sociale kontantydelser (01.01.1984)

Cirkulære nr. 161 om hjælp til børn og unge (27.02.1984)

Cirkulære nr. 162 om hjælp fra det offentlige (14.03.1984)

Cirkulære nr. 163 om sociale kontantydelser (01.04.1984)

Cirkulære nr. 167 om sociale kontantydelser (01.10.1984)


Cirkulære nr. 168 om hjælp til personer med vidtgående fysisk / psykisk handicap (01.01.1985)

Cirkulære nr. 169 om takstmæssig hjælp fra det offentlige (01.01.1985)

Cirkulære nr. 170 om krisecentre for kvinder (01.02.1986)

Cirkulære nr. 171 om tilladelse, tilsyn med og betaling for anbringelse af børn og unge i familiepleje (01.01.1986)

Cirkulære nr. 172 om sociale kontantydelser (01.04.1985)


Cirkulære nr. 173 om sociale kontantydelser (01.10.1985)

Cirkulære nr. 175 om sociale kontantydelser (01.04.1986)

Cirkulære nr. 176 om daginstitutioners målsætning, ledelse og drift (01.07.1986)

Cirkulære nr. 177 om sociale kontantydelser (01.10.1986)

Cirkulære nr. 178 om bevilling af besøgsrejser (01.02.1987)


Cirkulære nr. x om ophævelse af cirkulære nr. 178 (31.12.1992)

Cirkulære nr. 180 om sociale kontantydelser (01.04.1987)

Cirkulære nr. 181 om udbetaling af lommepenge og tøjpenge til beboere på Socialdirektoratets døgninstitutioner (01.04.1988)

Cirkulære nr. 182 om sociale kontantydelser (01.12.1987)

Cirkulære nr. 183 om udvælgelse og honorering af rejseledsager for børn, unge og handicappede, der er undergivet forsorg (01.06.1988)

Cirkulære nr. 184 om frirejser (01.06.1988)

Cirkulære nr. 185 om frirejser for børn og unge, der opholder sig i Danmark i henhold til landstingsforordning om hjælp til børn og unge samt til forældre til sådanne børn og unge (07.04.1988)

Cirkulære nr. 187 om sociale kontantydelser (01.04.1988)

Cirkulære nr. 188 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i dagplejehjem samt i dag – og døgninstitutioner for børn (01.04.1988)

Cirkulære nr. 189 om sociale kontant ydelser (01.10.1988)

Cirkulære nr. 190 om klage adgang inden for det sociale område (22.12.1988)

Cirkulære nr. 191 om sociale kontantydelser (01.04.1989)

Cirkulære nr. 192 om sociale kontantydelser (01.10.1989)

Cirkulære nr. 193 om oprettelse og drift af bo kollektiver for handicappede (01.02.1990)

Cirkulære nr. 194 om visitation til og betaling for ophold i familiecentret ”Allu” (01.01.1990)


Cirkulære nr. 195 om sociale kontantydelser (01.04.1990)

Cirkulære nr. 196 om sociale kontantydelser (01.10.1990)

Cirkulære nr. 199 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (01.01.1991)

Cirkulære nr. 200 om sociale kontantydelser (01.04.1991)

Cirkulære nr. 201 om ydelse af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark. (01.10.1991)

Cirkulære nr. 202 om sociale kontantydelser (01.10.1991)


Cirkulære nr. 204 om sociale kontantydelser (01.04.1992)

Cirkulære nr. 206 om sociale kontantydelser (01.10.1992)

Cirkulære nr. 208 om takster og indkomstgrænser for pensioner fra 1.januar 1993 (01.01.1993)

Cirkulære nr. 209 om sociale kontantydelser (01.04.1993)


Cirkulære nr. 210 om takster for ydelser af boligsikring for året 1993-94


Cirkulære nr. 211 om takster og indkomstgrænser for pensioner (01.04.1994)

Cirkulære nr. 212 om sociale kontantydelser (01.10.1993)

Cirkulære nr. 213 om social udbygning (01.12.1993)

Cirkulære nr. 214 om ydelse af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark. (10.01.1994)

Cirkulære nr. 215 sociale kontant ydelser (01.04.1994)

Cirkulære nr. 216 om takster for ydelser af boligsikring for året 1994-95

Cirkulære nr. 217 om sociale kontantydelser (01.10.1994)

Cirkulære nr. 218 om takster og indkomstgrænser for pensioner (01.01.1995)

Cirkulære nr. 219 om takster for børnetilskud og for ophold på plejeafdeling samt vejledende takst for kommunal dagpleje (01.01.1995)

Cirkulære nr. 220 om sociale kontantydelser (01.04.1995)

Cirkulære nr. 222 om ansøgning om- og udbetaling af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehus i Grønland (01.05.1995)

Cirkulære nr. 223 om takster for ydelser af boligsikring for året 1995-96


Cirkulære nr. 224 om sociale kontantydelser (01.10.1995)

Cirkulære nr. 225 om sociale kontantydelser (01.04.1996)


Cirkulære nr. 227 om takster for ydelse af boligsikring for boligsikringsåret 1996-97

Cirkulære nr. 228 om sociale kontantydelser (01.10.1996)


Cirkulære nr. 229 om sociale kontantydelser (01.01.1997)

Cirkulære nr. 232 om sociale kontantydelser (01.02.1998)

Cirkulære nr. 241 om sociale kontantydelser (01.04.2000)

Cirkulære nr. 244 om sociale kontantydelser (01.04.2002)

Cirkulære nr. 247 om sociale kontantydelser (01.07.2003)


Cirkulære nr. 248 om sociale kontantydelser (01.01.2005)


Cirkulære nr. 250 om sociale kontantydelser (01.01.2007)

Cirkulære nr. 252 om sociale kontantydelser (01.04.2007)

Cirkulære nr. 253 om alderspensioner (01.07.2007)

nr. 253 Tabel

Cirkulære nr. 254 om førtidspensioner (01.07.2007)

Cirkulære nr. 255 om sociale kontantydelser (01.11.2007)

Cirkulære nr. 256 om sociale kontantydelser (01.04.2008)

Cirkulære nr. 257 om sociale kontantydelser (01.07.2008)

Cirkulære nr. 258 om alderspensioner (01.01.2009)
Tabel UA1 
Tabel UA2 
Tabel UA3
Tabel UA4
Tabel UA5 
Tabel UA6
Tabel UA7

Cirkulære nr. 259 om sociale kontantydelser (01.01.2009)

Cirkulære nr. 260 om førtidspensioner (01.01.2009)

Cirkulære nr. 261 om sociale kontantydelser (01.07.2009)

Cirkulære nr. 262 om sociale kontantydelser (01.12.2009)

Cirkulære nr. 263 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 264 om alderspensioner (01.01.2010)

Cirkulære nr. 265 om førtidspensioner (01.01.2010)

Cirkulære nr. 266 om sociale kontantydelser (01.03.2010)

Cirkulære nr. 267

Cirkulære nr. 268 om førtidspensioner (01.07.2010)

Cirkulære nr. 269 om alderspensioner (01.01.2011)

Cirkulære nr. 270 om førtidspensioner (01.01.2011)

Cirkulære nr. 271 om sociale kontantydelser (01.01.2011)

Cirkulære nr. 272 om sociale kontantydelser fra (01.01.2012)

Cirkulære nr. 273 om alderspensioner (01.01.2013)

Cirkulære nr. 274 om førtidspensioner (01.01.2013)

Cirkulære nr. 275 om sociale kontantydelser (01.05.2013)

Cirkulære nr. 276

Cirkulære nr. 277 om sociale kontantydelser (01.04.2014)

Cirkulære nr. 278 om alderspensioner (01.01.2015)

nr. 278 Tabel

Cirkulære nr. 279 om førtidspensioner (01.01.2015)

nr. 279 Tabel

Cirkulære nr. 280 om sociale kontantydelser (01.01.2015)

Cirkulære nr. 281 om sociale kontantydelser (01.01.2016)

Cirkulære nr. 282 om alderspensioner (01.01.2016)

nr. 282 Tabel

Cirkulære nr. 283 om førtidspensioner (01.07.2016)

nr. 283 Tabel

Cirkulære nr. 284 om sociale kontantydelser (01.01.2017)

Cirkulære nr. 285 om alderspensioner (01.01.2017)

Cirkulære nr. 286 om førtidspensioner (01.01.2017)

Cirkulære nr. 287 sociale kontantydelser (01.01.2018)

nr. 287. Tabel

 

Bekendtgørelser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. december 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk/psykisk handicap

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 19. august 1985 om boligsikring

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 20. juni 1986 om tilskud til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 17. februar 1987 om børnetilskud

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 13. september 1989 vedrørende betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 48 af 29. november 1990 om social førtidspension, personlige tillæg og modregning i sociale pensioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 45 af 21. december 1992 om udbetaling af pension ved ophold i offentlige døgninstitutioner m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 18. januar 1993 om hjælp til børn og unge.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 26. juli 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 62 af 29. december 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 63 af 29. december 1994 om hjælpeforanstaltninger til personer med vidtgående handicap

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 65 af 29. december 1994 om kommunal dagpleje

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 19. december 1996 om børnetilskud

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 22. december 1997 om social førtidspension, personlige tillæg og modregning i pensioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 25. januar 1998 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. januar 2000 om førtidspension, revalidering og personlige tillæg m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 14. december 2001 om rådighedspligt

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 18. december 2001 om tilsyn med det sociale område

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumsbeløb for boligsikring.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge


Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 21. november 2003 om offentlig pension

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 18. oktober 2012 om børnetilskud.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24. november 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

Meddelelser

Meddelelse nr. 3 af 19. april 1972 vedrørende møblering af boliger

Meddelelse nr. 16 af 16. februar 1973 vedrørende rengøring af personaleboliger

Meddelelse nr. 30 af 20. maj 1974 vedrørende frirejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse

Meddelelse nr. 41 af 1. oktober 1976 vedrørende opslag af normerede pædagogstillinger

Meddelelser nr. 42 af 17. oktober 1977 vedrørende visitation til optagelse på plejehjem/afdeling

Meddelelse nr. 43 af 23. november 1977 vedrørende inddrivelse af børnebidrag, når bidragspligtige er bosat i udlandet

Meddelelse nr. 44 af 12. december 1977 vedrørende fremgangsmåden ved anbringelse af børn og unge uden for Grønland

Meddelelse nr. 45 af 17. marts 1978 vedrørende flytning af skolepapirer i forbindelse med anbringelser af børn i andre skoledistrikter/kommuner

Meddelelse nr. 53 af 1. februar 1979 vedrørende hjælpemidler og omsorgsmæssige foranstaltninger til plejepatienter på sygehusenes plejeafdelinger

Meddelelse nr. 54 af 1. juni 1979 vedrørende udbetaling til det offentlige af børnetilskud, børnebidrag som tilskud og forskudsvis udbetaling til det offentlige af børnebidrag, når bidragspligt er fastsat

Meddelelse nr. 59 af 1. juni 1980 vedrørende procedure i forbindelse med et barns anbringelse, ophold og udskrivning på/fra en døgninstitution

Meddelelse nr. 61 af 1. september 1981 vedrørende tillægsbevillinger til sociale, kommunale driftsudgifter

Meddelelse nr. 63 af 18. august 1982 vedrørende ansættelse af støttepersoner i dagsinstitutioner

Meddelelse nr. 66 af 20. maj 1983 vedrørende aftale mellem Landslægeembedet, Kultur- og Undervisningsdirektoratet, Kriminalforsorgen og Socialdirektoratet om nedsættelse af en kontaktgruppe

Meddelelse nr. 68 af 31. januar 1985 vedrørende det sociale udvalgs opgaver i forbindelse med kriminallovens særlige foranstaltninger overfor unge lovovertrædere

Meddelelse nr. 69 af 29. januar 1985 vedrørende bortfald af aldersrente eller erhvervsudygtighedsrente ved flytning fra Grønland

Meddelelse nr. 70 af 18. marts 1985 vedrørende socialforvaltningens medvirken ved rejsning af faderskabssager

Meddelelse nr. 71 af 19. april 1985 vedrørende 1 berettigelse til takstmæssig hjælp til KAIP og IIP medlemmer og 2 generelt om beregning af takstmæssig hjælp fra det offentlige

Meddelelse nr. 72 af 19. april 1985 vedrørende hjælp fra det offentlige til personer dømt til anbringelse i dansk eller grønlandsk anstalt

Meddelelse nr. 73 af 8. maj 1985 vedrørende anbringelse uden for hjemmet af børn og unge uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver

Meddelelse nr. 74 af 17. oktober 1985 vedrørende optagelse af klienter på Aaqa i Nuuk, Det Beskyttede Pensionat i Ilulissat samt Bokollektiver

Meddelelse nr. 75 af 29. juli 1987 vedrørende salg og servering af stærke drikke

Meddelelse nr. 76 af 1. marts 1988 vedrørende afholdelse af udgifter ved kurser arrangeret af Socialdirektoratet

Meddelelse nr. 77 af 21. marts 1988 vedrørende visitation, betalingsforhold og rejser for personer fra Grønland, der på foranledning af grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark i døgninstitutioner, i familiepleje eller med henblik på revalidering

Meddelelse nr. 78 af 16. juni 1988 vedrørende udbetaling af takstmæssig hjælp eller hjælp fra det offentlige ved arbejdsløshed

Meddelelse nr. 79 af 28. juni 1990 vedrørende Landsstyrets kompetence med hensyn til restriktionsordninger i henhold til landstingsloven om udhandling og servering af stærke drikke

Meddelelse nr. 81 af 30. januar 1992 vedrørende retten til social pension, såfremt ansøger dør under sagsbehandlingen

Meddelelse nr. 82 af 5. marts 1992 vedrørende berettigelse til takstmæssig hjælp til medlemmer af KAIP og IIP samt vedrørende beregning af takstmæssig hjælp fra det offentlige

Meddelelse nr. 83 af 24. marts 1992 vedrørende feriegodtgørelse af dagpenge fra det offentlige i.h.t. landstingsforordning om graviditet, barsel og adoption

Meddelelse nr. 84 af 14. april 1992 vedrørende landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Meddelelse nr. 86 af 8. januar 1993 vedrørende fortolkning af § 8, stk. 2 i landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982, med senere ændringer, om takstmæssig hjælp

Meddelelse nr. 87 af 24. februar 1993 vedrørende indberetning af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, hjemgivelse samt nægtelse af hjemtagelse

Meddelelse nr. 88 af 6. september 1993 vedrørende pasning af alvorligt syge/døende i hjemmet

Meddelelse nr. 89 af 20. september 1993 vedrørende beregning af takstmæssig hjælp til medlemmer af SIK, der er beskæftiget som besætningsmedlemmer

Meddelelse nr. 90 af 28. oktober 1993 vedrørende udbetaling af kostpenge fra Hjemmestyrets døgninstitutioner

Meddelelse nr. 91 af 15. december 1993 vedrørende fortolkning af kapitel 2 i landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om pensioner og ældreinstitutioner med senere ændringer

Meddelelse nr. 92 af 4. juni 1994 vedrørende modregning af overskydende skat i takstmæssig hjælp

Meddelelse nr. 93 af 15. november 1994-95 vedrørende størrelsen af pensioner

Meddelelse nr. 94 af 5. december 1995 vedrørende størrelsen af underholdsbidrag og størrelse af og indkomstgrænse for børnetilskud

Meddelelse nr. 95 af 5. december 1996 vedrørende størrelsen af pensioner

Meddelelse nr. 96 af 22. marts 2000 vedrørende fortolkning af landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlige pensioner, § 11.