Lovgivning

I 1980 overtog Grønlands Selvstyre det formelle ansvar for det sociale område. Inatsisartut har siden da fastsat reglerne for sociale ydelser, foranstaltninger mv.

Departementet har ansvaret for at udarbejde regelsættet på socialområdet, mens det lokale ansvar for sociale indsatser er placeret i kommunerne. Kommunalbestyrelserne træffer afgørelser i alle forhold, som ikke ved lov er placeret hos andre myndigheder.

Sociallovgivningen indbefatter disse områder:

 • Socialvæsenets styrelse og organisation
 • Børne- og ungeområdet
 • Handicapområdet
 • Familieretslige regler
 • Institutionsområdet
 • Offentlig hjælp
 • Alderspension
 • Førtidspension
 • Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
 • Boligsikring
 • Personer anbragt i Danmark af grønlandske sociale myndigheder og personer anbragt i Grønland af danske sociale myndigheder
 • Det Sociale Ankenævn er klageinstans i forhold til afgørelser truffet efter det sociale regelsæt i kommunerne eller af Naalakkersuisut.

Det Sociale Ankenævn